Sınav Sistemi ve İçeriklerine İlişkin Bilgiler

 • Sınavlardaki ölçme ve değerlendirme araçları ulusal yeterliliklerde belirtildiği gibi gerçekleştirilir.
 •  Aday, ulusal yeterliliklerde belirtilen zorunlu birimlerin hepsinden başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölüm birimlerinden herhangi bir ücret ödemeden en fazla iki kez olmak üzere tekrar sınava girebilir.
 • Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
 • Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
 • Birimlerdeki performans sınavlarında Performans Sınavı Aday Değerlendirme Listesindeki puanlamaya göre değerlendirme yapılır.
 • Teorik sınav soruları ulusal yeterliliklerde belirtilen kriterler doğrultusunda yapılır.
 • Performans sınavları Performans Sınavı Aday Değerlendirme Listesi üzerinden Sınav Senaryolarına uygun olarak yapılır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik Sınav Kitapçıklarındaki sorulara göre cevaplarını kitapçıklar üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ulusal yeterliliklerde belirtilen süreler doğrultusunda uygulanır.
 • İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları için tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrar sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerinde bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır. (Resmi Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız!)

 

Menü
Call Now ButtonAra