Belgelerin Basılması Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Belgeler MYK tarafından uygun görüldüğü şekliyle MYK tarafından basılır.

Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır :

•Belgelenen kişinin adı
•Benzersiz bir belge numarası (Belge no)
•Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür
•Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik ismi ve numarası dahil olmak üzere diğer ilgili dokümanlara atıf
•Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı
•Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih
•Genel Müdür adı, soyadı, ünvanı, imzası (Onay İmzası)
•Ayrıca belge üzerinde kişinin, T.C veya geçerli pasaport numarası, doğum yeri, tarihi ve belge kapsamına ilişkin gözetim şartları yer alır

Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :

• İmla / basım hataları içeren belge
• Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş belge
• Onayı, imzası ve mührü olmayan belge

Menü
Call Now ButtonAra