Belgelendirilmiş Kişilerin Sorumlulukları

 1. TUNABELGELENDİRME’ye başvuru formunda  bildirdiğim tüm kişisel bilgilerin şahsıma ait, tam ve doğru olduğunu, verdiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda TUNA BELGELENDİRME’ye en kısa sürede bildireceğimi,
 2. Beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerde bir eksiklik veya hata olduğunun ortaya çıkması veya sertifika bedelinin tahsil edilememesi durumlarında TUNA BELGELENDİRME’nin sertifika başvurusunu reddetme, sertifika verilmiş ise sertifikayı askıya alma veya iptal etme hakkının saklı olduğunu,
 3. Başvurduğum sertifikayı , TUNA BELGELENDİRME’nİn itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmayacağımı,
 4. Başvurduğum sertifikayı yanlış ve yönlendirici bir şekilde kullanmayacağımı,
 5. Belgelendirme programının ilgili hükümlerine ( Mesleki Yeterlilik Kurumu  Ulusal yeterlilikler ) riayet edeceğimi,
 6. Başvurduğum sertifikayı yalnızca belgelendirmenin kapsamında yer alan konular için beyan edeceğimi, kapsama ilişkin olarak öngörülen sınırlar çerçevesinde kullanacağımı,
 7. Ulusal yeterliliğin kapsamında yapılan revizyonlara uygun olarak yeniden sınav, yeniden değerlendirme veya ek evrak taleplerini yerine getireceğimi,
 8. TUNA BELGELENDİRME’nin  belgeyi  askıya alması halinde, askıya alma süresi boyunca belgeyi kullanmayacağımı,
 9. TUNA BELGELENDİRME tarafından belgenin geri çekilmesi halinde belgelendirme statüsüne ilişkin hiçbir referansı kullanmayacağımı,
 10. Sertifika geçerlilik süresini takip sorumluluğunun şahsımda olduğunu, geçerlilik süresi dolan sertifikanın TUNA BELGELENDİRME tarafından iptal edileceğini,
 11. Sertifikamı kaybetmem durumunda TUNA MESLEKİ YETERLİLİK VE  BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.ye yeniden sertifika düzenlenmesi için sınav ücretinin %20 ‘si oranında ücret ödeyeceğimi,
 12. Sınav yöntemi, sınav soruları, değerlendirme yöntemleri ve belgelendirme ile ilgili itirazlarımı ve şikayetlerimi TUNA BELGELENDİRME’ye bizzat ve en kısa sürede bildireceğimi,
 13. Belgelendirme Sözleşmesi gerekliliklerini yerine getireceğime,

İşbu Taahhütnameyi imza etmekle kabul, beyan, taahhüt ve ikrar ederim.

Menü
Call Now ButtonAra